Záchranná stanice Lipec

Záchranná stanice Lipec

Naše stanice pro handicapovaná zvířata Záchranná stanice Lipec byla původně založena už v roce 2007. V roce 2013 byla reorganizována a přejmenována. Do stanice příjímáme všechna zvířata mimo zvířat domácích a hospodářských.
Naše specializace je především na dravce, sovy, krkavcovité a vodní ptáky. Přesto jsme přijali do naší stanice i srnčata, ježky, zpěvné ptáky a další. Ošetření jedinci jsou připravováni na zpětné vypuštění do přírody, pokud to je možné a nebo jsou drženi trvale v chovných voliérách a do přírody jsou vypouštěna až jejich mláďata. Bohužel se k nám dostavají i zvířata, kterým už pomoci nedokážeme. Většinou se jedná o zvířata sražená autem nebo popálené ptáky od elektrického vedení.

Do Stanice se dostala i velmi vzácná zvířata jeko je orel mořský, poštolka rudonohá, koliha velká, orlovec říční, ledňáček říční, atd..
Při léčení zvířat spolupracujeme s veterinární klinikou NEOVET v Čáslavi, kde na profesionálně zařízené klinice odborně provádějí osteosyntési a další složité zákroky. Také s námi spolupracuje doktroka Jana Sochotská (působí na klinice ve Žlebech), která často pomáhá ve svém volném čase při výjezdech do terénu.

K našim velkým úspěchům patří vyléčení zlomeniny křídla u včelojeda lesního, vyléčení a následovné vypuštění poštolky rudonohé a nebo třeba vypuštění několika čápů bílých.

Přejít na stránky záchranné stanice …